Stichting Letselschade en Gerechtigheid

.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.Welkom op onze website (in ontwikkeling).                                                          Nu bereikbaar: letselschadegerechtigheid@gmail.com


Het doel van de Stichting is: 

1)   Het verbeteren van de rechtspositie van letselschadeslachtoffers en/of hun naasten, in de ruimste zin des woords, indien er sprake is van een aansprakelijke derde (schadeverzekeraar).

2)   Tevens het versterken van kennis en capaciteit van mensen, organisaties en overheden over letselschade en het verrichten van alle verdere handelingen die hiermee, in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.


 

 


 

 voor alle correspondentie: letselschadegerechtigheid@gmail.com