Stichting Letselschade en Gerechtigheid

.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.WMO Convenant Regresrecht

Grote verschillen, voor onschuldige letselschade slachtoffers met een door een onrechtmatige daad, (aansprakelijke derde schadeverzekeraar) tussen het:                                                                      SOCIAAL DOMEIN WMO en de AANSPRAKELIJKE SCHADEVERZEKERAAR.                                                      

   Sociaal Domein WMO:                                             Aansprakelijke Schadeverzekeraar:            

*    = Sociale voorziening                                               = Recht volgens voorliggende wetten, door                                                                                                aansprakelijke derde schadeverzekeraar

*    Weer "minimaal" meedoen                                        Terug brengen in de staat van vóór het ongeluk

*    Eigen bijdrage telt inkomen leefeenheid                     Geen eigen bijdrage levenslang vóór 15-02-2017,                                                                                      na 15-02-2017 wel weer eigen bijdrage

*    Telt hele leefeenheid WMO verplichtingen,                  Telt alleen het letselschadeslachtoffer, geen                  zie de WMO verordeningen voor info                          plicht = recht hebben op 

*    Bemoeizorg                                                              Eigen vrije keuze

*    Beperkte keuze hulpverleners                                    Volledig vrije keuze hulpverleners                                huishoudelijke zorg, thuiszorg, vervoer, etc.

*    Verwijzing naar en opzadelen met vrijwilligers            Zelf, door schadeverzekeraar, betaalde diensten

*    Is onnodige extra administratieve procedure               Direct met verzekeraar onderhandelen, gemeente                                                                                      is als derde partij overbodig, dus géén WMO Cliënt

*    Privacy-schending slachtoffer en de hele                     Privacy-schending slachtoffer                                      leefeenheid                                                              leefeenheid blijft buiten beschouwing

*    Onzekerheid door politieke veranderingen,                  Hoort zekerheid te zijn door voor- en naschotten          WMO aanpassingen, etc.                                           van schadeverzekeraar binnen 14 dagen

*    Gaat over vele lijnen, sociaal wijkteam,                      Direct met schade-afdeling, schadeverzekeraar            ambtenaren, zorgprofessionals, (CIZ), CAK

*    Van doen met materie onwetende personen                Door schadeverzekeraar betaalde belangen-                op alle niveaus binnen gemeente en externe               behartiger/advocaat naar eigen keuze                        zorgverleners

*    Onnodig kostbaar tijdverlies voor letselschade-           Directe contacten met verzekeraar = t.o.v.                  slachtoffers door extra procedure en rompslomp         de WMO tijdwinst

*    Gelimiteerde vergoedingen anders bv.                        Terug in de staat van vóór het ongeluk incl.                verhuisprimaat, gebruikelijke zorg, etc.                      kostenvergoedingen door schadeverzekeraar

*    Onnodig extra inspanning(-tijden) en stress                Meer rust zonder WMO inmenging