Stichting Letselschade en Gerechtigheid

.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.Pats   ........   Boem   ........   Een ongeluk

En dan een wirwar in je leven, chaos en onwetendheid.

 

De diversiteit aan letselschadeslachtoffers met een derde aansprakelijke zijn:

 • verkeersslachtoffers (WAM)
 • medische missers gevolgen slachtoffers
 • bedrijfsongevallen slachtoffers (AVB)
 • aansprakelijkheid verzekering particulieren (AVP)
 • ongelukken met buitenlandse aansprakelijkheid 
 • aansprakelijkheid bij een niet verzekerd persoon (o.a. gemoedsbezwaarden Artikel 18, 1e lid WAM)        of instantie bv. de Staat/Overheid
 • aansprakelijkheid bij/van het openbaar vervoer, is zeer gelimiteerd voor passagiers
 • overige onrechtmatige daad ongevallen


Door het ongeval ontstaat er ineens een scala aan aandachtsgebieden, al/of niet overrompelend.                  Zoveel ongeluksmisére, zoals:

 • gezondheidsproblemen lichamelijk/geestelijk praktisch    
 • het medisch behandeltraject                                  artsen/psychiaters/fysio/verzekeringsarts(en)
 • het praktisch medisch hulp traject                          verpleging/revalidatie/verzorging/begeleiding
 • het praktisch hulp traject                                       huishoudelijke zorg/vervoer
 • het zorg (afhankelijkheids-) traject                         zorgverzekeraars/particuliere zorg/WMO/                                                                                           indicatiestellers/professionele zorgverleners
 • het sociaal traject met veranderingen                     verstoringen/verlies contacten en in doen en laten
 • het financieel traject                                             extra en aparte boekhouding
 • het administratief traject                                       ongeluk correspondentie en bewijslast verzamelen
 • eigen en extern schadeverzekeringsprocedure         belangenbehartigers/advocaten/schaderegelaars
 • het juridisch traject                                               rechten en plichten als onschuldig slachtoffer
 • het bewijslast traject                                             als onschuldig letselschade slachtoffer