Stichting Letselschade en Gerechtigheid

.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.

Missie en Visie

1)     Lotgenotencontacten

        Individueel of in groepsbijeenkomsten


2)     Voorlichtingen, bijscholingen voor professionals 

        Door deskundigen en/of ervaringsdeskundigen

     


Voor meer informatie: letselschadegerechtigheid@gmail.com